• 247 E 77th Street, NYC 10075

Kategórie -> Widget

Ako pridať viac hodín časového pásma do systému Windows 11

V systéme Windows 11 môžete na paneli úloh zobraziť viac ako len jedno hodiny časového pásma. Môžete pridať až dve ďalšie hodiny rôznych časových pásiem, ktoré sa zobrazia po kliknutí na dátum a čas n...

Ako vypnúť vyskakovacie oznámenia na pracovnej ploche v systéme Windows 11

V systéme Windows 11 môžu aplikácie, programy a samotný systém odosielať rôzne oznámenia vo forme vyskakovacieho okna, ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrazovky pracovnej plochy v blízkosti pane...

Ako pridať, odstrániť, zmeniť veľkosť alebo presunúť miniaplikácie v systéme Windows 11

Windows 11 predstavuje novú funkciu s názvom Widgety, ktorú je možné spustiť kliknutím na tlačidlo miniaplikácie na paneli úloh. Tabuľa miniaplikácií je oblasť, do ktorej môžete v budúcnosti pridať už...

Ako zmeniť formát dátumu a času v systéme Windows 11

V systéme Windows 11 sú formáty dátumu a času predvolene nastavené na regionálny formát, ktorý ste nastavili počas inštalácie systému Windows. Ak chcete zmeniť formát dátumu na mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr...